Innhold
Inkluderingssamling

Torsdag 23.november arrangerer Bodø idrettsråd inkluderingssamling. Denne samlinger er for alle idrettslagene som i 2017 har mottatt inkluderingsmidler fra Bodø idrettsråd, men også for andre interessenter. 

 

Kanskje tenker dere å starte opp et tiltak/ prosjekt i idrettslaget? Eller  trenger dere noen tips til hvordan man kan skrive en god prosjektsøknad? Da er dette rette samlingen for dere.

 

Hvordan skrive gode prosjektsøknader?  

Vi vet at mange av idrettslagene bruker mye tid på å skive prosjektsøknader, både til oss, men også til sponsorer og andre stiftelser.

 På denne samlingen har vi hentet opp  Synnøve Roald fra Prosjektforum. Hun skal gi dere noen "knagger"  som dere kan bruke for å lage en god prosjektsøknad. Spesielt vil hun bistå med  fasen fra å komme med en ide til å jobbe med en søknad.  Dette kan dere bruke om dere har tenkt til å søke midler fra Bodø idrettsråd i 2018  ( kommer en ny runde med inkluderingsmidler januar 2018 eller prosjektmidler våren 2018).

Meld deg på her: 

 https://response.questback.com/norgesidrettsforbundogolympisk/andixqu4ww

 

 

Spillemidler til utstyrhttps://forbund.klubb.nif.no/Lists/Aktiviteter/DispForm.aspx?ID=34Spillemidler til utstyr2019-02-05T23:00:00Z2019-02-06T22:00:00ZOnlineNorges idrettsforbund har åpnet for at alle idrettslag og særidrettsgrupper kan søke om spillemidler til utstyr. Det er satt av 35,8 million kroner til ordningen. Søknadsfrist er 6. februar. Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund har satt av til sammen 35,8 millioner kroner som skal tildeles klubber og særidrettsgrupper. Dette er 1,4 millioner kroner mer enn i 2017. Beløpet har aldri vært høyere. Søknadsfrist for utstyr kjøpt i 2018 blir onsdag 6. februar 2019. Nytt av året er at kvitteringer skal sendes inn samtidig med søknaden. Midlene vil bli utbetalt i løpet av mars 2019. Alle idrettslag har fått tilsendt informasjon på e-post om søknadsprosessen.
Idrettsting 2019https://forbund.klubb.nif.no/Lists/Aktiviteter/DispForm.aspx?ID=30Idrettsting 20192019-05-24T06:00:00Z2019-05-24T14:00:00ZLillehammerIdrettstinget arrangeres på Lillehammer Hotel.

 I fokus