Innhold
Inkluderingssamling

Torsdag 23.november arrangerer Bodø idrettsråd inkluderingssamling. Denne samlinger er for alle idrettslagene som i 2017 har mottatt inkluderingsmidler fra Bodø idrettsråd, men også for andre interessenter. 

 

Kanskje tenker dere å starte opp et tiltak/ prosjekt i idrettslaget? Eller  trenger dere noen tips til hvordan man kan skrive en god prosjektsøknad? Da er dette rette samlingen for dere.

 

Hvordan skrive gode prosjektsøknader?  

Vi vet at mange av idrettslagene bruker mye tid på å skive prosjektsøknader, både til oss, men også til sponsorer og andre stiftelser.

 På denne samlingen har vi hentet opp  Synnøve Roald fra Prosjektforum. Hun skal gi dere noen "knagger"  som dere kan bruke for å lage en god prosjektsøknad. Spesielt vil hun bistå med  fasen fra å komme med en ide til å jobbe med en søknad.  Dette kan dere bruke om dere har tenkt til å søke midler fra Bodø idrettsråd i 2018  ( kommer en ny runde med inkluderingsmidler januar 2018 eller prosjektmidler våren 2018).

Meld deg på her: 

 https://response.questback.com/norgesidrettsforbundogolympisk/andixqu4ww

 

 

Søknad om vare- og tjenestemomskompensasjonhttps://forbund.klubb.nif.no/Lists/Aktiviteter/DispForm.aspx?ID=29Søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon2018-08-14T22:00:00Z2018-08-15T21:55:00ZOnline<div>Søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon 2018 <br> <br>Formålet med ordningen er å kompensere de kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.<br> <br>Forskriften for ordningen finner dere i sin helhet her: <a href="http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-04-15-386?q=merverdiavgift">http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-04-15-386?q=merverdiavgift</a><br> <br>Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) skal administrere ordningen på vegne av alle sine medlemsorganisasjoner. </div><div> </div><div>Alle medlemsorganisasjonene skal forholde seg til NIF og rapportere til NIF (ikke direkte til Lotteri- og stiftelsestilsynet).<br></div>

 I fokus