Innhold
Prosjektmidler

Orientering - Oda Furuholmen og venninne-kopi.jpg
Bodø idrettsråd øremerker hvert år 15% av LAM-midlene, til prosjekter som gjennomføres i idrettslagene i Bodø.

 

Mål med prosjektmidlene

Å gi idrettslag mulighet til å skape aktivitet og deltakelse for målgrupper som faller utenfor det ordinære idrettstilbudet.

 

I 2017 prioriteres følgende:

  • Tiltak/prosjekter som bidrar til å holde ungdommen lengre i idretten
  • Tiltak/prosjekter som bidrar til inkludering av personer med funksjonsnedsettelse (paraidrett)
  • Ekstra tiltak i idrettslaget: Tiltak som går utenfor ordinær drift, men som bidrar til mer aktivitet for barn og ungdom. F.eks. arrangementer, kurs (aktivitetsrettet kurs), aktivitetsdager etc.
  • Ferieskoler/idrettsdager/turneringer som er åpne for alle

SØK PROSJEKTMIDLER 2018

Fristen for å søke vil bli 31.august 2018

Se hvem som mottok prosjektmidler 2016.pdf

Inkludering i idrettslag 2019

_DSC6559©KentFoto.jpg

 Alle idrettslag i Bodø kan søke om midler gjennom tilskuddsordningen "Inkludering i idrettslag" (tiltaket kan også være et samarbeid mellom flere idrettslag).

Ordningen har som overordnet mål å bidra til økt deltakelse av nye grupper inn i lagenes ordinære aktivitetstilbud, gjennom å motvirke økonomiske og kulturelle barrierer.

Målgrupper:

  • Barn og unge med minoritetsbakgrunn, og da særskilt jenter/kvinner
  • Barn og unge i familier med lav betalingsevne
  • Innvandrerforeldre, med mål om å øke deres deltakelse og engasjement i idrettslag

Tilskuddsordningen lyses ut i januar/februar hvert år

Her kan man søke om midler for 2019

Kriterier for å søke om midler finner man her


For spørsmål om ordningen kontakt daglig leder Hilde Ånneland, hilde.anneland@idrettsforbundet.no, tlf 95828793. 

Les mer om Inkludering i idrettslag på NIFs nettsider

Lokale aktivitetsmidler (LAM)
05SPOidrettsdag 86.jpg

Lokale aktivitetsmidler (kalt LAM) er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet (KUD) rettet mot lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom (6-19 år). Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet.


Det er idrettsrådet i den enkelte kommune som bestemmer tildelingskriteriene, basert retningslinjer fra KUD. Fordelingen som gjøres av Bodø idrettsråd baserer seg på kriterer gitt av Norges idrettsforbund.


I 2016 fordelte Bodø idrettsråd ut 3,1 millioner til idrettslagene i Bodø. Tildelingen skjer i september hvert år, og denne baserer seg på tall fra samordnet rapportering i idretten. I Bodø tilgodesees 1/3 av beløpet barn og 2/3 av beløpet ungdom.


I tillegg setter Bodø idrettsråd 15% av LAM-midlene til prosjekter/tiltak i idrettslagene. Les mer om prosjektmidlene lenger opp på denne siden.

> Lokale aktivitetsmidler (LAM)​​

  
  
  
Kriterier inkludering i idrettslag 2019.pdf
  
2019