12 idrettslag deler inkluderingsmidlene i 2017

Foto: Kent Grundstad

Bodø idrettsråd
02.05.2017
Idretten i Bodø gjør en god innsats på inkluderingsfronten. Bodø idrettsråd har nå gjort fordelingen av inkluderingsmidler til idrettslagene for året 2017.

Idrettsrådet mottok i april 16 søknader om inkluderingsmidler fra 12 ulike idrettslag i Bodø. Sum til fordeling var kr. 270.000.

Midlene som nå deles ut kommer fra tilskuddsordningen "inkludering i idrettslag". Ordningen har som mål å bidra til økt deltakelse av nye grupper inn i idrettslagenes ordinære aktivitetstilbud, gjennom å motvirke økonomiske og kulturelle barrierer. Målgruppen er barn og unge med minoritetsbakgrunn, og da særskilt jenter/kvinner, barn og unge i familier med lav betalingsevne og innvandrerforeldre, med mål om å øke deres deltakelse og engasjement i idrettslag.

Følgende idrettslag mottar midler gjennom ordningen i 2017.

Idrettslag                              Tiltak

Bodø Bokseklubb                  Boksing for mindreårige flyktninger, kr. 18.000

Bodø Bordtennisklubb           Åpent tilbud for barn og unge/åpent tilbud for ikke registrerte spillere i turneringsspill, kr. 21.500

Bodø Cykleklubb                    Utstyr for barn og familier med flyktningbakgrunn, kr. 25.000

Bodø Gym og turn                 Aktive Jenter, kr. 10.000

Bodø Innebandyklubb           Åpen tilbud innebandy, kr. 23.000

Bodø Rugby Sportsklubb      Åpent tilbud for innvandrere og overvektige barn/ungdommer, kr. 25.000

Bodø Volley                           Friday Fun (Åpen hall), kr. 25.000*

FK Bodø/Glimt                      Åpent tilbud: fotball junior gutter, kr. 20.000

Hunstad FK                           Åpent tilbud for enslige mindreårige flyktninger, kr. 7.500

IK Grand Bodø                      Grand Extra Aktiv Fritid, kr. 10.000

IK Grand Bodø/IK Junkeren  "Alle Jentan" - åpent tilbud fotball jenter, kr. 25.000

IK Junkeren                            FunForKids Bodø, kr. 25.000

Innstrandens IL                      Klubbfond, støtte til utstyr, kr. 25.000

* Bodø idrettsråd øremerker kr. 25.000 til videreføring av Åpen Hall høsten 2017. 


Les mer om ordningen Inkludering i idrettslag på Norges idrettsforbund sine nettsider