24 idrettslag deler kr 490.000 i prosjektmidler

Foto: ​Ivar Olsen, Bodø Fotoklubb

Bodø idrettsråd
19.09.2017
Bodø idrettsråd lyste i august ut prosjektmidler til idrettslag i Bodø. Nå er midlene fordelt, og 24 idrettslag deler potten på nesten en halv million kroner.

​Idrettsrådet har i 2017 kr 490.000 til fordeling mellom klubbene, en økning på kr 30.000 fra 2016. ​Innen fristens utløp kom det inn 35 søknader fra i alt 25 idrettslag. Totalt omsøkt beløp er kr. 1.405.154.

Målet med prosjektmidlene, er å gi idrettslag mulighet til å skape aktivitet og deltakelse for målgrupper som faller utenfor det ordinære idrettstilbudet.

I 2017 er følgende prosjekter/tiltak prioritert:
•    Tiltak/prosjekter som bidrar til å holde ungdommen lengre i idretten
•    Tiltak/prosjekter som bidrar til inkludering av personer med funksjonsnedsettelse (paraidrett)
•    Ekstra tiltak i idrettslaget: Tiltak som går utenfor ordinær drift, men som bidrar til mer aktivitet for barn og ungdom.
     F.eks. arrangementer, kurs (aktivitetsrettet kurs), aktivitetsdager etc.
•    Ferieskoler/idrettsdager/turneringer som er åpne for alle


Disse idrettslagene mottar midler gjennom ordningen i 2017

 Idrettslag  Tildelt sum  Navn på tiltak 
B&OI langrenn kr 20 000 Skiposten - lavterskeltilbud til alle i Bodø kommune
Innstrandens IL kr 40 000 Barnas Idrettsdag 2017
Bodø Bordtennisklubb kr 20 000 Prosjekt - utdanne flere trenere til Bodø Bordtennisklubb
Bodø Bryteklubb kr 25 000 Beholde undommen lengre i BBK, dommer- og trenerutvikling
Bodø CK kr 30 000 Sykkelskole for barn 6-12 år
Bodø Gym og turnforening kr 20 000 Aktive ungdommer - åpen hall!
Bodø Gym og turnforening kr 20 000 Kurs for ungdom
Bodø Hockey kr 7 000 Isdagan
Bodø Innebandyklubb kr 10 000 Innebandyskolen - Gøy med liten ball
Bodø Innebandyklubb kr 10 000 Turnering for barn
Bodø Internasjonale IL kr 20 000 A New Opportunity
Bodø jeger og fiskerforening kr 10 000 Barne- og ungdomsskyting
Bodø Kajakklubb kr 40 000 Sportspadling for barn og ungdom. Flattvann og Surfski.
Bodø Klatreklubb kr 5 000 Introduksjon til klatring
Bodø Motorsportklubb kr 10 000 Økt kompetanse og motivasjon for ungdom
Bodø Skiklubb Alpinor kr 8 000 Gratis skiskole for barn og unge
Bodø Sportsdykkerklubb kr 10 000 Introduksjon til fridykking
Bodø Sportsskytterklubb kr 30 000 Flere unge sportsskyttere - også med funksjonsnedsettelse
FC Hulløy og Som/Nor kr 20 000 Aktivitet for alle
Grønnåsen IL kr 30 000 Åpen sandvolleyball for alle
Hunstad FK kr 20 000 Juniorfotball i klubben
IK Grand Bodø kr 10 000 Økt trenerkompetanse i egen klubb 
IK Grand Bodø kr 20 000 3v3 baner
Mørkved Sportsklubb kr 10 000 UGGI Sommercamp
Nordstranda IL kr 10 000 Aktiviseringsprosjekt - Norsia
Salten Golfklubb kr 10 000 Golfskole
Saltstraumen IL kr 5 000 Utstyr til inkludering av personer med nedsatt funksjonsevner
Saltstraumen IL kr 20 000 Styrketreningsrom
TOTALT kr 490 000  


Prosjektmidler 2017 Bodø idrettsråd.pdf

Prosjektmidlene utbetales sammen med lokale aktivitetsmidler (LAM) i november måned.

Om prosjektmidlene
Bodø idrettsråd fordeler i 2017 i underkant av 3,3 millioner kroner i lokale aktivitetsmidler (LAM) til idrettslagene i Bodø. Midlene kommer fra Kulturdepartementet, og tilgodeses idrettslag som driver aktivitet for barn og ungdom mellom 6 og 19 år. Av disse midlene øremerker idrettsrådet i Bodø hvert år 15% til prosjektmidler.