Bodø idrettsråd ansetter inkluderingskoordinator

​Anita Eriksen, ny inkluderingskoordinator i Bodø idrettsråd

Bodø idrettsråd
23.04.2017
Idretten i Bodø er sitt samfunnsansvar bevisst. I 2016 tildelte Bodø idrettsråd kr 330.000 til idrettslag som driver godt inkluderingsarbeid. Nå har idrettsrådet ansatt Anita Eriksen som inkluderingskoordinator, for å følge opp arbeidet enda tettere.

I forbindelse med prosjektet "Idretten, en viktig inkluderingsarena" har idrettsrådet ansatt Anita Eriksen i 60% stilling. Anita startet i jobben 1. april og er engasjert ut 2017.

 

Er klar til å bidra

- Det er utrolig bra at idrettsrådet er offensive og vil jobbe enda tettere med inkludering i Bodøidretten. Jeg er veldig klar til å bidra, sier Anita som har sin bakgrunn blant annet som idrettskonsulent i Nordland idrettskrets, prosjektleder i Bodø kommune. Hun har de siste årene jobbet som fengselsbetjent i Bodø fengsel.


I tillegg til gjennomføring av tiltakene i  prosjektet "Idretten – en viktig inkluderingsarena i Bodø" der målgruppen er voksne flyktninger i mottak, vil Anita jobbe med å systematisere idrettsrådets totale inkluderingsarbeid. Dette betyr blant annet oppfølging av idrettslagene som mottar inkluderingsmidler og en styrking av samarbeidet med nye og eksisterende samarbeidspartnere.

Les mer om idrettsrådets inkluderingsarbeid: "Bodø idrettsråd satser stort på inkludering"

Vår ferske inkluderingskoordinator reiser nå på studietur til Tromsø idrettsråd for å lære mer om hvordan de jobber med ulike målgrupper innen inkludering i idretten i vår naboby i nord.

 

Tildeling av inkluderingsmidler til idrettslagene i Bodø for året 2017, offentliggjøres i neste uke.