Bodø kommunes kulturstipend

Victoria Meyer mottok stolt kulturstipend 2016 fra Bodø kommune i bystyresalen torsdag. (Foto: Aleksander Ramberg)

Bodø idrettsråd
09.03.2017
Bodø kommune deler hvert år ut inntil 3 kulturstipend à kr 20 000. Kulturstipendet skal være et utviklingsstipend for unge talenter innenfor alle kulturområder. Søknadsfristen er 15.mars.

Vedtekter for tildeling av Bodø kommunes kulturstipend

  1. For stimulering av kulturell aktivitet har Bodø kommune, ved bystyrets vedtak av28. oktober 1978; som ett av mange virkemidler innstiftet ordningen med kulturstipend.
  2. Kulturstipend består av et diplom og en pengegave på kr 20 000,- og er en synlig anerkjennelse fra Bodø kommune. Kulturstipend offentliggjøres og utdeles av ordfører i bystyremøtet i mai/jun. Bodø Kommune utdeler hvert år inntil 3 kulturstipend.
  3. Formålet med Bodø kommunes kulturstipend er å støtte og motivere unge talenter til utvikling av kultur/kunst innenfor alle kulturområder.
  4. Kulturstipend utlyses hvert år gjennom relevante medier. Søkere til stipendene må være i alderen 13-25 år og en skriftlig begrunnelse skal sendes til Bodø kommune ved kulturkontoret. Dersom det ikke fremmes forslag på kandidater i samsvar med vedtektene må ikke stipend deles ut.
  5. Kulturstipend kan normalt ikke tildeles samme person mer enn en gang. Det kan gjøres unntak når særlige grunner taler for det.
  6. Komite for oppvekst og kultur, med faglig hjelp fra administrasjonen, innstiller påbakgrunn av mottatte søknader, kandidater til Bodø kommunes kulturstipend. Bodø formannskap fatter vedtak i saken.
  7. Bodø formannskap kan avgjøre at ikke alle kulturstipender skal utdeles.

Søknadsskjema finner du til høyre på denne siden.

Frist for å søke om kulturstipend er 15.mars.

Sendes til postmottak@bodo.kommune.no