Inkludering i idrettslag- Søk midler for 2018

Hilde Ånneland
04.01.2018
Det er nå mulig for idrettslagene i Bodø å søke midler til inkludering i idrettslag for 2018. Målet med inkludering i idrettslag er å motvirke økonomiske og kulturelle barrierer som kan være til hinder for deltagelse i organiserte fritidsaktiviteter.

Inkludering i idrettslag

Målgruppen er i hovedsak barn og unge med minoritetsbakgrunn med særskilt fokus på jentenes inkludering. Det er også et mål å øke innvandrerforeldres deltakelse og engasjement i idrettslag. Undersøkelser viser at barn og ungdom med minoritetsspråklig bakgrunn, spesielt jenter, i mindre grad er medlemmer av idrettslag enn gjennomsnittet i befolkningen for øvrig. Dette understreker behovet for tiltak rettet spesielt mot denne målgruppen. Idretten representerer den desidert største organiserte fritidsaktiviteten, også for barn og ungdom med minoritetsbakgrunn.
 
Hvem kan søke?
Alle idrettslag i Bodø som er medlem NIF gjennom Bodø idrettsråd , kan søke midler til sine tiltak for inkludering i idrettslaget.
Søknader skal komme fra hovedlaget. Det vil si at det ikke kan sendes inn søknad for hvert enkelt lag, men at hovedlaget må søke på vegne av sine lag.

I 2017 var det 12 idrettslag i Bodø som mottok midler til inkludering i idrettslag. Det var tiltak som ; Åpen hall, Åpen trening, innkjøp av utstyr og fotballturnering med spesielt fokus på jenter som ikke deltar i idretten. Det har vært oversatt informasjon på flere språk og det har vært introduksjon til nye idretter. Alt i alt har det vært mange gode tiltak som har bidratt til aktiviteten for målgruppen i denne ordningen. 
 
Hva kan vi søke på?
Målgruppen for Inkludering i idrettslag er barn (6-12 år) ungdom (13 - 19 år) og unge (19-24 år) Tiltak for barn og ungdom med minoritetsbakgrunn, og spesielt jenter blir prioritert.

1.           Tiltak for jenter med minoritetsbakgrunn
2.           Tiltak for barn og ungdom med minoritetsbakgrunn 
3.           Tiltak for å involvere flere minoritetsforeldre i idrettslag
4.           Tiltak for barn og ungdom fra familier med liten betalingsevne (uavhengig av bakgrunn)

Forslag på tiltak: Åpen hall, kurs, tilrettelagt aktivitet, ferieskoler etc., introduksjon til aktiviteten, kurs for foreldre etc.

Om du har spørsmål eller lurer på om dere kan søke midler ta kontakt med ; 

Hilde Ånneland på 95828793 eller hilde.anneland@idrettsforbundet.no

Søk midler https://www.netigate.se/ra/s.aspx?s=630012X136474209X92717  

Søknadsfrist er 4.september