Inkluderingssamling

​Foto: Kent Even Grundstad

Hilde Ånneland
07.11.2017
Torsdag 23.november arrangerer Bodø idrettsråd inkluderingssamling for idrettslagene i Bodø. Samlingen skal være på Idrettens hus i Bodø

​Vi vet at mange av idrettslagene i Bodø bruker mye tid på å skive prosjektsøknader, både til oss, men også til sponsorer og andre stiftelser. 

På denne samlingen har vi hentet opp  Synnøve Roald fra Prosjektforum. Hun skal gi dere noen "knagger"  som dere kan bruke for å lage en god prosjektsøknad. Spesielt vil hun bistå med  fasen fra å komme med en ide til å jobbe med en søknad.  Dette kan dere bruke om dere har tenkt til å søke midler fra Bodø idrettsråd i 2018  ( kommer en ny runde med inkluderingsmidler januar 2018 eller prosjektmidler våren 2018).

I tillegg til Synnøve Roald vil det bli et innlegg fra idrettslag som har mottatt midler fra Bodø idrettsråd, samt informasjon om Inkluderingsmidler 2018. Kommer tilbake med et mer detaljert program.  


Tidspunktet vil være fra 17.00-20.00 torsdag 23.november. 

Alle idrettslag som mottok inkluderingsmidler i 2017 er forpliktet til å stille med minst en representant.

Her melder du deg på samlingen: 

https://response.questback.com/norgesidrettsforbundogolympisk/andixqu4ww