3,3 millioner til Bodøidretten

​Foto: Anette Nybø

Bodø idrettsråd
01.06.2017
Bodøidretten mottar 3,3 millioner i Lokale Aktivitetsmidler i 2017. Tilskuddet tilfaller alle idrettslag i Bodø som driver aktivitet for barn og ungdom.

Norges idrettsforbund mottok i dag nyheten om at Kulturdepartementet tildeler totalt kr. 337 197 013 i Lokale aktivitetsmidler (LAM) til norsk idrett for året 2017. Dette er en økning på over 21 millioner fra i fjor. For Bodø sin del øker tilskuddet med 200.000,- fra 2016.


Lokale aktivitetsmidler (kalt LAM) er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet (KUD) rettet mot lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom (6-19 år). Midlene har som mål å bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet.


Det er idrettsrådet i den enkelte kommune som bestemmer tildelingskriteriene, basert retningslinjer fra KUD. Fordelingen som gjøres av Bodø idrettsråd baserer seg på kriterier gitt av Norges idrettsforbund.
 
Les mer om tilskuddsordningen på NIFs hjemmeside


Bodø idrettsråd øremerker hvert år 15% av LAM-midlene til prosjekter som gjennomføres i idrettslagene. Mål med prosjektmidlene er å gi idrettslag mulighet til å skape aktivitet og deltakelse for målgrupper som faller utenfor det ordinærer idrettstilbudet.

I 2017 vil idrettsrådet prioritere

  • Tiltak/ prosjekter som bidrar til å holde ungdommen lengre i idretten
  • Tiltak/ prosjekter som bidrar til inkludering av personer med funksjonsnedsettelse (paraidrett)
  • Ekstra tiltak i idrettslaget: Tiltak som går utenfor ordinær drift, men som bidrar til mer aktivitet for barn og ungdom. F.eks. arrangementer, kurs (aktivitetsrettet kurs), aktivitetsdager etc.
  • Ferieskoler/idrettsdager/turneringer som er åpne for alle

Søknadsportalen åpner i juni 2017. Les mer om prosjektmidlene