Utlysning av prosjektmidler

​Foto: Elisabeth Kongsbakk, B&OI Orientering

Bodø idrettsråd
21.08.2017
Bodø idrettsråd lyser ut prosjektmidler til idrettslag med gode tiltak som bidrar til mer og bedre aktivitet for barn, ungdom og personer med funksjonsnedsettelse.

​Bodø idrettsråd skal i 2017 dele ut 3,3 millioner kroner i lokale aktivitetsmidler (LAM) til idrettslagene i Bodø. Midlene kommer fra Kulturdepartementet, og tilgodeses idrettslag som driver aktivitet for barn og ungdom mellom 6 og 19 år. Av disse midlene øremerker idrettsrådet i Bodø 15% i såkalte prosjektmidler. I 2017 er det er det 490 000 kr til fordeling mellom idrettslagene.


Målet med prosjektmidlene, er å gi idrettslag mulighet til å skape aktivitet og deltakelse for målgrupper som faller utenfor det ordinære idrettstilbudet.

I 2017 prioriteres følgende:

  • Tiltak/prosjekter som bidrar til å holde ungdommen lengre i idretten
  • Tiltak/prosjekter som bidrar til inkludering av personer med funksjonsnedsettelse (paraidrett)
  • Ekstra tiltak i idrettslaget: Tiltak som går utenfor ordinær drift, men som bidrar til mer aktivitet for barn og ungdom. F.eks. arrangementer, kurs (aktivitetsrettet kurs), aktivitetsdager etc.
  • Ferieskoler/idrettsdager/turneringer som er åpne for alle

Det er styret i idrettsrådet som vedtar hvilke prosjekter som mottar midler. Midlene blir utbetalt samtidig med resten av LAM-midlene i september. Les alt om LAM her.

Det er kun idrettslag i Bodø som kan søke midler gjennom denne ordningen, og søknadsfristen er satt til 10. september 2017.

SØK PROSJEKTMIDLER HER

Se hvilke tiltak/prosjekter som mottok midler i 2016