Søk om prosjektmidler fra Bodø idrettsråd!

Hilde Ånneland
22.06.2018
Har idrettslaget gode ideer i forhold til hvordan man kan holde ungdommen lengre i idretten? Eller hvordan inkludere barn og unge med funksjonsnedsettelse i idretten? Idrettslagene i Bodø har nå mulighet til å søke om prosjektmidler for 2018/19.

​Bodø idrettsråd fordeler hvert år ut Lokale aktivitetsmidler ( LAM) til idrettslagene i Bodø. 85% av denne potten fordeles ut til idrettslag som har barn og ungdom ( 6-19 år). Resterende midler på 15% har Bodø idrettsråd satt av til prosjektmidler som idrettslagene kan søke på. I 2018 har Bodø idrettsråd fått 3.5 millioner i Lokale aktivitetsmidler, det vil si at Bodø idrettsråd har 525.000,- til fordeling i prosjektmidler. 

Tiltak/prosjekter idrettsrådet skal bruke prosjektmidler for 2018 er følgende:

  1. Tiltak/prosjekter som bidrar til å holde ungdom lengre i idretten
  2. Tiltak/prosjekter som bidrar til inkludering av personer med funksjonsnedsettelse (paraidrett)
  3. Ekstra tiltak i idrettslaget: Tiltak som går utenfor ordinær drift, men som bidrar til mer aktivitet for barn og ungdom. F.eks. arrangementer, kurs (aktivitetsrettet kurs), aktivitetsdager etc.
  4. Ferieskoler/idrettsdager/turneringer som er åpne for alle
  5. Tilskudd til idrettslag som ønsker å prosjektere egne anlegg. 

Søknadsskjema finner man her: 

https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=610214X132695861X53396