Utlysning av inkluderingsmidler

Barnas idrettsdag, 2016
​Foto: Kent Grunstad, Bodø
27.02.2017

Idrettslag i Bodø er sitt samfunnsansvar bevisst. I 2016 delte idrettsrådet ut kr 330.000 til 13 ulike idrettslag i Bodø som driver aktivitet for flyktninger og innvandrere. Nå er det klart for en ny søknadsrunde!

Bodø idrettsråd lyser hvert år ut midler til idrettslag i Bodø som driver godt inkluderingsarbeid. Midlene skal bidra til å øke deltakelsen av nye grupper inn i idrettslagenes ordinære tilbud, gjennom å motvirke økonomiske og kulturelle barrierer. 


Målgruppene for ordningen er barn og unge med minoritetsbakgrunn (særskilt jenter/kvinner), barn og unge i familier med lav betalingsevne samt innvandrerforeldre, med mål om å øke deres deltakelse og engasjement i idretten.


Det kan søkes støtte til aktivitetstiltak (åpen hall, ferieskole, temakvelder etc), eller økonomiske tiltak (utstyr mm). Det gis også støtte til åpne prosjekter/tiltak og tiltak for å inkludere innvandrerforeldre.


Les mer om tilskuddsordningen her. Frist for å søke midler er 5. mars 2017