Bodø idrettsråd søker idrettslag til nytt inkluderingsprosjekt

Bodø idrettsråd
15.05.2017
Trenger idrettslaget flere frivillige? Nå har dere muligheten til å være med på et nytt prosjekt i regi av idrettsrådet.

Bodø idrettsråd har satt i gang prosjektet "Idretten – en viktig inkluderingsarena i Bodø" med mål om å få flere nyankomne flyktninger inn i den organiserte idretten. Idretten har tradisjon for å jobbe mot målgruppen barn og unge innenfor inkludering, men denne gangen snur vi på det. Deltakerne i dette prosjektet er voksne flyktninger ved Tverlandet mottak og deres familier.

 

Har ditt idrettslag et arrangement i 2017? Eller trenger dere hjelp rundt lagene/utøverne deres? Nå har dere muligheten til å engasjere flere til dugnad og frivillig arbeid!


Deltakerne i prosjektet vil de nærmeste ukene delta i et introduksjonskurs, slik at de blir kjent med hva idretten i Norge er tuftet på.

Tema i kurset er:

  • Idrettsglede for alle – hva innebærer det
  • Samarbeid på tvers, med hvem og når
  • Tilskuddsordninger for idrettslag
  • Aktivitetsguidekonseptet – mer informasjon om dette konseptet vil komme i en egen mail.

 

Her er tiltakene vi skal gjennomføre i 2017:

 

1)    Dugnadsarbeid under idrettsarrangement

Bodøidretten står hvert år bak et stort mangfold av arrangementer, og vi ønsker at deltakerne får bidra som frivillige i flere av disse. Dette kan være både kampavvikling eller større idrettskonkurranser/arrangement.

 

Vi ser for oss at deltakerne kan være med både i planleggingen og som dugnadsarbeidere under gjennomføringen. Eksempler på oppgaver er logistikk, rigging, arbeid i kiosk, rydding, førstehjelpsarbeid eller annet dere trenger hjelp til.

 

2)    Hjelpetrener, leder, dommer e.l.

Vi ønsker å gi de deltakerne som er motivert for det, mulighet til å være med i idrettslaget som hjelpetrener, lagleder, dommer, funksjonær osv. Dette er gjerne personer som allerede har noe kjennskap til idrett fra sitt hjemland.

 

3)    Aktivitet i idrettslag

Bodø idrettsråd ønsker å legge til rette for generelle idrettsaktiviteter for beboerne i mottak. Idrettslag i Bodø inviteres til å bidra med instruktør, og at aktiviteten foregår på idrettslagets arena. På denne måten får deltakerne sjansen til å prøve ut ulike idrettsaktiviteter. Om noen av våre deltakere ønsker å bli en del av idrettslaget, skal deltakende idrettslag legge til rette for et konkret aktivitetstilbud for den enkelte.

 

Dette får idrettslaget for å være med

  • Idrettslaget tildeles kr. 1.000 per tiltak dere bidrar i. I tillegg dekkes instruktørhonorar, nødvendig utstyr til deltakerne og halleie innenfor punkt 3, etter avtale med idrettsrådet.

 

For å delta i prosjektet må idrettslaget gjøre følgende

  • Oppnevne en kontaktperson som får ansvaret å følge opp deltakerne
  • Delta på et introduksjonskurs (2 t) for å lære mer om hvordan man jobber med målgruppen. Kurset skal skape en forståelse for kulturforskjeller og skape en motivasjon for å jobbe med inkluderingsarbeid i idretten.

*Send en mail til anita.eriksen@idrettsforbundet.no og fortell hvilke tiltak ditt idrettslag vil bidra i, så tar vi kontakt med dere!

 

Tidspunkt for introduksjonskurset er 15. juni klokken 18.00. Mer informasjon om kurset vil komme til de idrettslagene som melder seg på.

 

Om prosjektet

Prosjektet er et samarbeid mellom Bodø idrettsråd, Bodø kommune og Tverlandet mottak. Hovedmålet er å gi flyktninger økt kunnskap om idrettens betydning som sosial inkluderingsarena i det norske samfunnet.

 

Prosjektet er støttet av Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDi).

 

Les mer om prosjektet her